Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Przyłęk

16 listopada 2019 roku  odbył się  uroczysty apel  z okazji przekazania i poświęcenia średniego samochodu ratowniczego GBA 2,5/23 Renault Midlum, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku, gm. Przyłęk, pow. Zwoleń.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt oraz odśpiewano hymn narodowy. W dalszej części uroczystości powitano gości oraz dokonano uroczystego poświęcenia i przekazania pojazdu pożarniczego.

Na zakończenie apelu prezes OSP Przyłęk podziękował  wszystkim zaangażowanym za pomoc przy pozyskaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz za udział w uroczystości.

W uroczystości udział wzięli: 

  • Marek Suski – poseł na Sejm RP, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,
  • Anna Kwiecień – poseł na Sejm RP,
  • bryg. Artur Gonera – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • bryg. Potucha Potucha – komendant powiatowy PSP w Zwoleniu,
  • ks. Sylwester Górecki – kapelan powiatowy strażaków pow. zwoleńskiego,
  • dh Marian Kuś – wiceprezes ZOP ZOSP RP,
  • Prezesi oraz strażacy jednostek OSP z ternu gminy Przyłęk.

 

Opracowanie: Komenda Powiatowa PSP Zwoleń.

Zdjęcia: OSP Przyłęk.

Wróć