Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Wierzbno

6 października 2019 r. miał miejsce uroczysty apel z okazji przekazania i poświęcenia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wierzbno w powiecie węgrowskim.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Mszę celebrował ks. prałat  Kazimierz Jóźwik. W mszy św. uczestniczył Prezes  Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki.  Po mszy św. strażacy wraz  z zaproszonymi gośćmi  przemaszerowali  na boisko szkolne, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku, który odebrał  generał brygadier Leszek Suski  komendant główny PSP. Następnie odegrano hymn narodowy i podniesiono flagę państwową na maszt. Wójt gminy Wierzbno Emil Wąsowski wraz z dh  Krzysztofem Twardowskim prezesem OSP Wierzbno przywitał uczestników uroczystości. Kolejnym punktem apelu było wręczenie prezesowi OSP Wierzbno aktu przekazania samochodu przez generała brygadiera Leszka Suskiego komendanta głównego PSP. Kluczyki i dowód rejestracyjny przekazała Pani Maria Koc wicemarszałek Senatu RP, nadbrygadier Bogdan Łasica mazowiecki komendant Wojewódzki  PSP oraz Pani Teresa Wargocka posłanka na Sejm RP z wójtem gminy Wierzbno Emilem Wąsowskim.  

Na zakończenie apelu prezes OSP Wierzbno podziękował  wszystkim zaangażowanym za pomoc przy pozyskaniu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz za udział w uroczystości.

W uroczystości udział wzięli m. in. :

  • Maria Koc -wicemarszałek Senatu RP,
  • Teresa Wargocka - posłanka na Sejm RP,
  • generał brygadier Leszek Suski - komendant główny PSP,
  • nadbrygadier Bogdan Łasica - mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • władze samorządowe szczebla powiatowego i gminnego oraz radni,
  • druhowie OSP Wierzbno oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu węgrowskiego.

 

 

Opracowanie: Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie,

Zdjęcia: Michał Piotrowski - Biuro Senackie Marii Koc.

Wróć