Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Woźniki

W piątek, 3 maja 2019 roku, w Woźnikach gmina Radzanowo, powiat płocki odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Uroczystość przekazania samochodu pożarniczego dla OSP Woźniki poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła, którą odprawił Proboszcz ks. Krzysztof Jędrzejewski. Następnie na placu przy remizie OSP Woźniki odbył się apel z okazji Gminnych obchodów Dnia Strażaka 2019 i przekazania nowego samochodu dla OSP Woźniki.

Zaproszonych gości przywitał Prezes OSP Woźniki druh Hubert Pietrasiak. Po odczytaniu aktu przekazania pojazdu wręczono kluczyki do nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przekazania na ręce Prezesa i Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach dokonali wspólnie Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wójt gminy Radzanowo.

Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 dokonano ze środków finansowych: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Gminy Radzanowo i wkładu własnego OSP Woźniki.

W uroczystości udział wzięli:

  • bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
  • st. bryg. Grzegorz Padzik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
  • Pan Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego
  • Pan Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo
  • Krzysztof Jędrzejewski – Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła
    w Woźnikach
  • dh Marek Ciećwierz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Płocku
  • dh Krzysztof Bijata – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Radzanowie.

Opracował: st. kpt. Edward Mysera – KM PSP Płock.

Wróć