Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Wyszków

5 maja 2019 roku odbył się jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkowie w powiecie węgrowskim.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. Uroczysty apel odbył się przy budynku strażnicy OSP Wyszków. Po powitaniu gości przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh. Bogdana Szymańskiego i odczytaniu kroniki jednostki nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru ufundowanego przez lokalną społeczność.

Wręczenia sztandaru na ręce Prezesa OSP Wyszków d. Pawła Ziomackiego, dokonał Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Ireneusz Królik. Następnie sztandar został odznaczony Złotym Znakiem Związku. Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień strażakom mazowiecki komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Bogdan Łasica przekazał kluczyki do nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Samochód został zakupiony ze środków WFOŚiGW , dotacji Komendy Głównej PSP oraz środków samorządu gminy.

Na zakończenie uroczystości nadbrygadier Bogdan Łasica przekazał na ręce Prezesa jednostki OSP wyróżnienie honorowe z okazji stulecia funkcjonowania dla OSP Wyszków.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Węgrów.

Wróć