Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Żyrardów

 

W poniedziałek, 2 marca 2020 r., odbyło się uroczyste przekazanie  nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki VOLVO dla druhów z OSP w Żyrardowie. Wręczony został także akt włączenia OSP w Żyrardowie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się w obecności:

- nadbryg. Bogdana Łasicy - Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- Pani Seleny Majcher – przedstawicielki Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa  Pana Macieja Małeckiego,

- Pani Beaty Sznajder - Starosty Żyrardowskiego,

- Pana Adama Orlińskiego – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Mazowieckiego,

- bryg. Tomasza Cybula – Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie,

- Pana Lucjana Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa,

- Pana Adama Lemiesza – Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa.

         W uroczystości brali również udział przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu żyrardowskiego oraz mieszkańcy powiatu.

 

Tekst – Paulina Merks, KW PSP w Warszawie

FOTO – Życie Żyrardowa

Wróć