Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczawin Kościelny

W niedzielę 6 września 2020 roku przed remizą OSP Szczawin Kościelny (powiat gostyniński), odbył się uroczysty apel z okazji poświęcenia i oficjalnego przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka OSP Szczawin Kościelny od roku 1995 funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, celebrowana przez proboszcza Jarosława Romana Kłosowskiego. Podczas mszy odbywały się także dożynki parafialne. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na plac przed strażnicą OSP Szczawin Kościelny.

Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku przez Dowódcę uroczystości przedstawicielowi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP      st. bryg. Romanowi Kossobudzkiemu – Komendantowi Powiatowemu PSP w Gostyninie. Następnie odegrano hymn narodowy oraz podniesiono flagę państwową na maszt. Zaproszonych gości powitał przedstawiciel zarządu OSP Szczawin Kościelny.

Kulminacyjnym momentem było poświęcenie oraz uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Volvo GBARt 3/16 dla miejscowej OSP. Poświęcenia dokonał proboszcz Jarosław Kłosowski. Po odczytaniu Aktu przekazania samochodu pożarniczego, przedstawiciele darczyńców wręczyli akt przekazania samochodu oraz kluczyki do nowego pojazdu, po czym nastąpiła uroczysta jego prezentacja. Środki finansowe na zrealizowanie zakupu nowego samochodu przeznaczyli: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym.

Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie, w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Nowosielskiego, skierował do zebranych słowa uznania i gratulacje, wyrażając jednocześnie przekonanie, iż nowy pojazd przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.

W uroczystości udział wzięli:

  • st. bryg. Roman Kossobudzki - przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • Tomasz Kominek - dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Płocku,
  • Arkadiusz Boruszewski - starosta gostyniński,
  • Maria Wróblewska – wicestarosta gostyniński,
  • Barbara Stępniak – wójt gminy Szczawin Kościelny
  • Poczty sztandarowe OSP, druhny i druhowie OSP oraz mieszkańcy gminy.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie.

Wróć