Przekazanie zestawów medycznych dla jednostek OSP

7 lipca 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie odbył się uroczysty apel z okazji przekazania zestawów medycznych dla jednostek OSP z terenu powiatu ciechanowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku panu  Maciejowi Wąsikowi wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Następnie, strażaków oraz zaproszonych gości, przywitał mł. bryg. Tomasz Gajewski komendant powiatowy PSP w Ciechanowie.

W trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie zestawów medycznych dla jednostek OSP, które zostały ufundowane przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Sprzęt medyczny druhom ochotniczych straży pożarnych dokonała Pani Joanna Bala dyrektor Regionalnego Oddziału KRUS w Warszawie, Pan Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Zestawy medyczne otrzymały jednostki OSP Żarnowo gm. Grudusk, OSP Ulatowo Adamy gm. Krzynowłoga Mała, OSP Smulska gm. Załuski, OSP Jonne gm. Lutocin oraz OSP Konopki gm. Stupsk.

Uroczysty apel w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie zakończył meldunek dowódcy uroczystości złożony przez mł. bryg. Radosława Osieckiego Panu Maciejowi Wąsikowi wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

 

Opracowanie: mł. kpt. Damian Kołpaczyński – KP PSP Ciechanów,

Zdjęcia: KP PSP Ciechanów

Wróć