Robocza wizyta w JRG PSP nr 9 KM PSP m. st. Warszawy

14 sierpnia 2020 roku miała miejsce wizyta robocza st. bryg. Jarosława Nowosielskiego mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 9 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

Podczas spotkania mazowiecki komendant wojewódzki PSP przekazał na ręce zastępcy dowódcy JRG PSP nr 9 flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant w krótkim wystąpieniu podziękował strażakom za ofiarną służbę i zaangażowanie w czasie walki z koronawirusem oraz podczas akcji ratowniczo-gaśniczych (w 2020 roku strażacy z JRG PSP nr 9 interweniowali już 846 razy, w 2019 roku brali udział przy 1370 interwencjach).

Mazowiecki komendant wojewódzki przekazał informację o planowanym wdrożeniu o ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej

Przyjęta ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej, którzy po 25 latach służby pozostaną w swojej formacji. Dodatek będzie przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Na zakończenie st. bryg. Jarosław Nowosielski życzył strażakom spokojnej służby, sukcesów zawodowych oraz zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Wróć