Robocze spotkanie w sprawie funkcjonowania CPR w Radomiu

19 sierpnia 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się spotkanie mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Nowosielskiego  z Panią Anną Woźnicą dyrektor Departamentu Teleinformatyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełnomocnikiem ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. Informatyzacji.

Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie Wydziału Systemów Powiadamiania Ratunkowego, w skład którego wchodzi Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Poruszone zostały także kwestie związane ze szkoleniem operatorów numerów alarmowych 112. Podczas spotkania Pani dyrektor Anna Woźnica poinformowała, że trwają prace nad zmianą ustawy o Systemie Powiadamiania Ratunkowego.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Anna Woźnica - dyrektor Departamentu Teleinformatyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. informatyzacji,
  • st. bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • bryg. Artur Gonera – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • Joanna Sotowska – specjalista w Wydziale Systemów Powiadamiania Ratunkowego.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mgr Paulina Merks – Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP w Warszawie.

Wróć