Rozbudowa budynku KP PSP Sochaczew

17 października 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, z inicjatywy Macieja Małeckiego – posła na Sejm RP, zorganizowano spotkanie, podczas którego podpisano umowę partnerską o współpracy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie”.

Planowana na 2019 rok inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji dachu nad częścią garażową i nadbudowie kondygnacji nad częścią administracyjną wraz z wieżą na potrzeby infrastruktury łączności radiowej. W ten sposób powstanie miejsce na potrzeby socjalne dla obsady jednostki ratowniczo-gaśniczej (szatnie, pomieszczenia konserwacji sprzętu, itp.).

Szacowana, kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 1,75 mln zł. W kosztach partycypować będzie pięć podmiotów, których przedstawiciele złożyli podpisy pod umową:

  • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
  • Sylwester Dąbrowski – wicewojewoda mazowiecki,
  • st. bryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • Jolanta Gonta – starosta sochaczewski,
  • Piotr Osiecki – burmistrza miasta Sochaczew.

W uroczystości, oprócz sochaczewskich strażaków, uczestniczyli również m.in.:

  • Maciej Małecki – poseł na Sejm RP,
  • Andrzej Kierzkowski – przewodniczący Rady Powiatu,
  • Sylwester Kaczmarek – przewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie.

 

Opracowanie: kpt. Rafał Krupa – KP PSP Sochaczew,

Zdjęcia: Marcin Odolczyk - rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Wróć