Sokołów Podlaski – Mazowiecki Dzień Strażaka 2014

31 maja 2014 roku w Sokołowie Podlaskim odbył się Mazowiecki Dzień Strażaka połączony z oddaniem do użytku obiektu Komendy Powiatowej PSP Sokołowie Podlaskim.

Rozpoczęcie obchodów Mazowieckiego Dnia Strażaka miało miejsce podczas mszy św. w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Jednocześnie w pobliskim parku rozpoczął się piknik strażacki, podczas którego mieszkańcy zapoznali się ze sprzętem pożarniczym oraz mogli uczestniczyć w konkurencjach przygotowanych przez mazowieckich strażaków.

Po zakończonej mszy świętej miał miejsce przemarsz pododdziałów strażackich
do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim. Następnie odbył
się uroczysty apel, który rozpoczął się meldunkiem Dowódcy uroczystości przyjętym przez gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza Komendanta Głównego PSP. W dalszej kolejności Komendant Główny PSP dokonał przeglądu pododdziałów oraz odbyło się podniesienie flagi państwowej oraz przywitanie gości i podsumowanie działalności mazowieckich strażaków przez nadbryg. Gustawa Mikołajczyka Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Kulminacyjnym momentem Mazowieckiego Dnia Strażaka była ceremonia otwarcia
i poświęcenia obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wstęgę uroczyście przecinali strażakiem toporkiem min. Komendant Główny PSP, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP oraz Komendant Powiatowy PSP
w Sokołowie Podlaskim.

Podczas apelu wyróżniającym się strażakom z terenu woj. mazowieckiego przyznano odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Obchody Mazowieckiego Dnia Strażaka zakończyła defilada pododdziałów strażackich.

Obiekt KP PSP w Sokołowie Podlaskim posiada kubaturę 15 897 m3 oraz powierzchnię użytkową 2 876 m2. Ponadto, na terenie komendy wybudowano bieżnię sportową o długości 115 metrów oraz trawiaste boisko. Ewenementem w skali ogólnopolskiej jest kryta wspinalnia do doskonalenia umiejętności w sporcie pożarniczym w konkurencji wspinanie na trzecie piętro przy pomocy drabiny hakowej.

Koszt inwestycji to 9,4 miliona złotych.

W uroczystości wzięli udział min:

 • Krystyna Pawłowicz – Poseł na sejm RP
 • Waldemar Kraska – Senator RP
 • Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
 • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP
 • nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP
 • st. bryg. Mirosław Rutecki – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP
 • st. bryg. Dariusz Malinowski – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP
 • Bylitsia Oleg – Zastępca Komendanta Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łucku
 • Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus - Biskup Drohiczyński
 • Andrzej Daniluk – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie
 • Krzysztof Dąbrowski – Dyrektor WBiZK Mazowieckigo Urzędu Wojewódzkiego
 • insp. Cezary Popławski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji
 • insp. Dariusz Pergoł – Zastępca Komendanta Stołecznego Policji
 • płk Wiesław Chrzanowski – Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej
 • ppłk Grażyna Bartosińska – Zastępca Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie
 • dh. Antoni Jan Tarczyński - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego
 • ks. mł. kpt. Jerzy Sieńkowski – kapelan mazowieckich strażaków

 

Tekst i Foto: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Wróć