Spotkanie edukacyjne w leśnym obozie harcerskim

W piątek 6 lipca 2018 r. oficerowie z Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej oraz Wydziału Operacyjnego KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim odwiedzili obóz harcerski w Starej Dąbrowie, gm. Leoncin. Wizyta miała na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto:

  • zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia,
  • działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej,
  • sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Podczas wizyty zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznaliśmy wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia. Na terenie Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy w Starej Dąbrowie, gdzie mieszka najmłodsza grupa harcerzy zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających na zgrupowaniu.

Spotkanie harcerzy i przedstawicieli służb na terenie obozowiska została przeprowadzona w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2018" oraz w związku z podpisaniem przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich w dniu 21 czerwca 2018 roku.

 

Czytaj również „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Wołoszyn - KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki.

Wróć