Spotkanie opłatkowe w warszawskich JRG

24 grudnia 2014 r. komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz odwiedził warszawskie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 15, 10, 6 oraz 5 składając strażakom życzenia świąteczne.

W uroczystych spotkaniach uczestniczył także mazowiecki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, komendant miejski PSP m. st. Warszawy st. bryg. Zbigniew Szczygieł oraz kapelan strażaków ks. prałat bryg. Krzysztof Jackowski.

zdjęcia: mł. bryg. Paweł Pomorski – KW PSP w Warszawie

Wróć