Spotkanie z organizatorami letniego wypoczynku

W piątek 8 czerwca 2018r. w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej odbyło się spotkanie poświęcone organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa.

W wystąpieniach poruszano tematy prawidłowego przygotowania placówek do bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. W szkoleniu udział brali przede wszystkim organizatorzy wypoczynku bez stałej infrastruktury wypoczynkowej (tj. obozy i biwaki). Na spotkaniu poruszano problematykę nie tylko bezpieczeństwa pożarowego, ale także właściwego zabezpieczenia wypoczynku nad wodą oraz kwestii związanych z właściwym przygotowaniem dokumentacyjnym organizatorów takich wypoczynków.

W spotkaniu wzięli udział:

  • st. bryg. Bogdan Łasica - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie,
  • Małgorzata Wojtaszewska – Dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie,
  • Czesław Ziemniak – st. wizytator i wojewódzki koordynator ds. wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • Tomasz Kamiński – specjalista z Kuratorium Oświaty w Warszawie,
  • Mieczysław Biernat – st. wizytator z Kuratorium Oświaty w Warszawie,
  • mł. bryg. Michał Bałaga - Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Warszawie,
  • podinsp. Marcin Mąkosa – Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,
  • podinsp. Marcin Zimoń – Komenda Stołeczna Policji,
  • Paweł Błasiak - prezes zarządu Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Grzegorz Mszyca

Wróć