Spotkanie z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi

16 lipca 2020 roku, w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”, druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej z Gruduska oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Łysakowo odwiedzili Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP nr 5 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

Spotkanie miało na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku nad wodą, postępowania na wypadek pożaru lub wypadku samochodowego. W trakcie wizyty druhowie z Młodzieżowych Dryżyn Pożarniczych zapoznali się z ponad 180 letnią historią warszawskiej straży pożarnej oraz funkcjonowaniem i zakresem działań jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie zakończyła wizyta w warszawskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 5 gdzie młodzi strażacy zapoznali się z wyposażeniem strażnicy Państwowej Straży Pożarnej.

W spotkaniu brali udział nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP, st. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP oraz st. bryg. Leszek Smuniewski komendant miejski PSP m. st. Warszawy.

 

Czytaj także Przygotowanie służb do akcji "Bezpieczne Wakacje"

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Wróć