Strażacy zabezpieczali budowę zastępczego rurociągu przez Wisłę

27 sierpnia 2019 roku w Warszawie miała miejsce awaria dwóch kolektorów w lewobrzeżnej części Warszawy. W wyniku tego nieczystości zaczęły dostawać się do Wisły. W celu likwidacji awarii zdecydowano o budowie zastępczego rurociągu na moście pontonowym. Zbudowany rurociąg odprowadza nieczystości do oczyszczalni „Czajka” zlokalizowanej na prawym brzegu Wisły.

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej udzieliły wsparcia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu "Wody Polskie" przy likwidacji skutków katastrofy ekologicznej. Działania były konieczne, aby zapobiec zagrożeniu środowiska miast i terenów położonych w środkowym i dolnym biegu Wisły. Państwowa Straż Pożarna zaoferowała m.in. możliwość wykorzystania będących na jej wyposażeniu pomp dużej wydajności do wody zanieczyszczonej.

Działania PSP prowadzono w dniach: 28 sierpnia, 4 września oraz 6-8 września 2019 roku. Podczas nich zabezpieczono nabrzeża i wykonano stabilizację rurociągu. Do tego celu wykorzystano około 3 tys. worków z piaskiem. W prowadzonych działaniach brała również udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Warszawa 5”, która zabezpieczała miejsce prac na moście pontonowym. Realizacja tego zadania polegała na ciągłym patrolowaniu brzegów mostu pontonowego z wykorzystaniem dwóch łodzi. Po ułożeniu na moście pontonowym rurociągu działania PSP polegały na pracach związanych z jego stabilizacją.

Strażacy także usunęli powalone drzewa  na nabrzeżu w celu umożliwienia prawidłowego ułożenia zastępczego rurociągu. Ostatnim zadaniem strażaków było zabezpieczenie przez SGRW-N „Warszawa 5", prac osób przebywających na moście pontonowym w związku z próbami ciśnieniowymi rurociągu.

Łącznie w działaniach brało udział 111 strażaków i 35 pojazdów z Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy oraz 40  podchorążych SGSP z czterema dowódcami, którzy zostali zadysponowani w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego KG PSP.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Warszawie

Wróć