Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Szanowni Państwo

W związku z przedłużającym się stanem epidemii oraz stworzeniem możliwości odnowienia uprawnień inspektorom ochrony przeciwpożarowej, Ośrodek Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie wznawia realizację szkoleń aktualizujących z wykorzystaniem metod nauczania na odległość. Przedmiotowe szkolenia będą realizowane w formie e-learningu. Rozpoczęcie najbliższego szkolenia planowane jest w dniu 22 czerwca 2020 r. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji o chęci uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu do dnia 10.06.2020 r., na adres e-mail: siop@mazowsze.straz.pl,

Informacja o szczegółach zostanie przekazana bezpośrednio do osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu, po zebraniu wymaganej liczby uczestników. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 55 95 304.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdziecie Państwo pod linkiem:

www.straz.pl/komenda/szkolenie-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej-szkolenie-aktualizujace

 

Wróć