Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej 22-29.06.2020 r.

W dniu 22 czerwca 2020 r. Ośrodek Szkolenia w Warszawie wraz z Ośrodkiem Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie rozpoczął, w formie zdalnej, realizację szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie w formie zdalnej zostało zorganizowane w celu zapewnienie możliwości przedłużenia uprawnień inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia z uwagi na przedłużający się stan epidemii.

Uczestnicy szkolenia otrzymali dostęp do materiałów szkoleniowych zamieszczonych w Bazie Materiałów Dydaktycznych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, gdzie mogą zapoznać się z treściami kształcenia przygotowanymi przez wykładowców ośrodków szkolenia. Ponadto słuchacze szkolenia mają możliwość uczestnictwa w grupowych oraz indywidualnych konsultacjach on-line z wykładowcami z wykorzystaniem aplikacji ZOOM.

Absolwenci szkolenia uzyskają przedłużenie uprawnień do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

Opracowanie: st. kpt. Radosław Kozicki - KW PSP w Warszawie.

Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Tuszyński - KW PSP w Warszawie.

Wróć