Szkolenie dla druhów OSP oraz strażaków PSP w Przasnyszu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu od 15 sierpnia do 15 września 2019 roku przeprowadziła szereg szkoleń dot. „występowania przypadków pożarów pojazdów ratowniczo-gaśniczych podczas działań związanych z pożarami ściernisk”.

Szkolenie było skierowane do funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Przasnyszu oraz druhów OSP z terenu powiatu przasnyskiego. W dziewięciu szkoleniach wzięło udział w sumie 113 strażaków zawodowych oraz druhów ochotniczych straży pożarnych. Na spotkaniach poruszone zostały kwestie związane z:

  • bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym bezpieczeństwo ratowników oraz właściwe posługiwanie się pojazdami pożarniczymi w kontekście przyjętego zamiaru taktycznego,
  • prawidłowym ustawieniem samochodów pożarniczych oraz zabezpieczenie terenu akcji.

Ponadto, zgodnie z obowiązującą nową instrukcją w sprawie organizacji łączności radiowej zostało przeprowadzone szkolenie dla osób upoważnionych do pracy w sieciach radiowych Państwowej Straży Pożarnej.

 

Opracowanie: mł.kpt. Piotr Kuligowski - Komenda Powiatowa PSP w Przasnyszu,

Zdjęcia: st.kpt. Michał Wiśniewski - Komenda Powiatowa PSP w Przasnyszu.

Wróć