Szkolenie dla druhów OSP w Żurominie

26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żurominie przeprowadzono spotkanie informacyjne z prezesami i naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu żuromińskiego w sprawie działań gaśniczych związanych z pożarami ściernisk, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa ratowników oraz właściwego posługiwania się pojazdami ratowniczymi.

Ponadto podczas spotkania przekazano uczestnikom informację o trybie i zasadach udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne: ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych’’ w 2019r. na podstawie art. 33a Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2019r., poz. 1372 i poz. 1518).

Dodatkowo na szkoleniu zostały przedstawione następujące tematy: zasady udziału druhów OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych ( badania lekarskie, przeszkolenie, szkolenie dowódców) oraz obowiązki kierowcy OSP ( badania techniczne samochodów, ubezpieczenie OC, uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy, w tym konieczność odnawiania co 5 lat w zakresie kat. ,,C” , zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w OSP).

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Żuromin.

Wróć