Szkolenie dla strażaków z powiatu żuromińskiego

15 lutego 2019 roku przedstawiciel firmy BARTER Spółka Akcyjna przeprowadził dla żuromińskich strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych szkolenie związane z wykorzystania skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG).

Szkolenie teoretyczne realizowane było dwuetapowo na bazie sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie oraz na terenie Spółdzielni Mleczarskiej w Żurominie (zapoznanie z nową stacją regazyfikacji LNG)

Podczas szkolenia poruszano tematykę związaną z użytkowaniem skroplonego gazu ziemnego, a w szczególności: definicje i przepisy ogólne dotyczące LNG, charakterystyka gazów kriogenicznych, zagrożenia związane z magazynowaniem, przeładunkiem i transportem LNG, rozwiązania techniczne i procedury zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym, systemy wykrywania zagrożeń, nadzoru i monitoringu, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz omówienie zabezpieczeń i postępowania w sytuacjach awaryjnych na instalacji LNG.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Żuromin

Wróć