Szkolenie druhów OSP powiatu mińskiego

8 grudnia 2019 r. zakończyło się trwające od 26 października 2019 r. „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które było realizowane w systemie weekendowym dla druhów z jednostek: OSP Guzew, OSP Kamionka, OSP Kędzierak, OSP Cegłów, OSP Dębe Wielkie, OSP Siennica, OSP Zamienie, OSP Lubomin, OSP Łaziska, OSP Mienia, OSP Pełczanka, OSP Ruda, OSP Wąsy i OSP Stojadła.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP, przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

  • funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim,
  • funkcjonariuszy Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych
i gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu.

Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi, przy pożarach mechanicznych, podczas powodzi, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem podczas zdarzeń na drogach oraz zasad udzielania podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto 27 listopada 2019 r. strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej, znajdującej się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Pionkach, przygotowujące oraz sprawdzające umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).

Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej, który przeprowadzono w KP PSP w Mińsku Mazowieckim pozytywnie ukończyło 38 druhów (w tym 5 druhen), którzy w znaczący sposób wzmocnią potencjał ratowniczy poszczególnych jednostek OSP oraz powiatu mińskiego.

Ukończenie szkolenia jest niezbędnym warunkiem, aby strażak OSP mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

 

Opracowanie: st. kpt. Kamil Płochocki - Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim.

Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim.

Wróć