Szkolenie druhów OSP powiatu wołomińskiego

W sobotę 30 listopada 2019 roku odbyły się egzaminy kończące jednoetapowe szkolenie podstawowe dla strażaków – ratowników ochotniczych straży pożarnych powiatu wołomińskiego.

Szkolenie rozpoczęło się 5 września 2019 roku, w systemie weekendowym. Zajęcia miały miejsce na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, gdzie odbywały się ćwiczenia ratownicze oraz zajęcia z obsługi sprzętu.

W czasie szkolenia druhowie ochotniczych straży pożarnych zapoznali się z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu:

  • ratownictwa technicznego,
  • ratownictwa wodnego,
  • ratownictwa chemicznego,
  • taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • regulaminu musztry,
  • Obsługi narzędzi ratowniczych takich jak poduszki pneumatyczne oraz sprzęt hydrauliczny.

Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, podczas którego strażacy  wykonywali założenia ratownicze. Egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyło 59 osób.

 

Opracowanie: str. Aleksandra Kaszuba - Komenda Powiatowa PSP w Wołominie

Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Wołominie.

Wróć