Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Szanowni Państwo

W związku z przedłużającym się stanem epidemii oraz stworzeniem możliwości nabycia uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej, Ośrodki Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie wznawiają realizację szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem metod nauczania na odległość. Przedmiotowe szkolenia będą realizowane w formie e-learningu z wykorzystaniem aplikacji Zoom, poprzez wideo-wykłady dotyczące poszczególnych bloków tematycznych.

Rozpoczęcie najbliższego szkolenia planowane jest w dniu 21 lipca 2020 r. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji o chęci uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu do dnia 15.07.2020 r., na adres e-mail: siop@mazowsze.straz.pl,

Informacja o szczegółach zostanie przekazana bezpośrednio do osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu, po zebraniu wymaganej liczby uczestników. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 55 95 304.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.straz.pl/komenda/szkolenia/szkolenie-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej

Wróć