Szkolenie Naczelników OSP w Mińsku Mazowieckim

21 lipca 2019 roku zakończyło się realizowane w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim „Szkolenie Naczelników OSP”, dla druhów z jednostek: OSP Mistów, OSP Kędzierak, OSP Dębe Małe, OSP Dobre, OSP Wola Rafałowska, OSP Gołębiówka, OSP Zamienie, OSP Pustelnik, OSP Wiśniew, OSP Łaziska, OSP Starogród i OSP Ładzyń.

Organizatorem szkolenia był Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkolenia trwającego 18 godzin było przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Egzamin składający się z części teoretycznej ukończyło 16 druhów.

 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Kamil Płochocki – Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim

 

Wróć