szkolenie oficerów prasowych PSP

W siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej we wtorek 16 grudnia 2014 roku miała miejsce odprawa szkoleniowa oficerów prasowych PSP woj. mazowieckiego. Był to pierwszy etap szkolenia zorganizowanego z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie z wykorzystaniem doświadczeń kadry dydaktycznej SGSP.

 

Drugi etap, przewidziany na początku 2015 roku, zakłada przeprowadzenie warsztatów podczas których pięcioosobowe zespoły będą zaangażowane w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze środkami masowego przekazu.

Spotkanie miało na celu omówienie oraz poszerzenie wiedzy w zakresie współpracy Państwowej Straży Pożarnej z mass mediami w sytuacjach kryzysowych w kontekście realizacji postanowień dokumentu „Zasady Współpracy jednostek KSRG ze środkami masowego przekazu” zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP w 2012 roku.

Jednocześnie podjęto próbę określenia w jaki sposób i w jakim zakresie należy przeprowadzić obsługę prasową dużych akcji ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z rozporządzeniem o Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, które nakłada obowiązek na Kierującego Działaniami Ratowniczymi wyznaczenia osoby współpracującej ze środkami masowego przekazu (poziom kierowania taktycznego) lub powołanie zespołu prasowego (poziom kierowania strategicznego).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele stacji telewizyjnej oraz rozgłośni radiowej, którzy przedstawili oczekiwania wobec PSP oraz omówili standardy i techniki pracy jakie obowiązują podczas przekazów z miejsc objętych działaniami służb ratowniczych podczas sytuacji kryzysowych z udziałem ogólnopolskich środków masowego przekazu.

Z drugiej strony wykład poprowadzili praktycy, którzy skonfrontowali swoje doświadczenia z oczekiwaniami mediów na miejscu zdarzenia. Interesujące i rzeczowe wystąpienie wygłosił st. bryg. Jarosław Wojtasik rzecznik prasowy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który omówił katastrofę kolejową w Szczekocinach z marca 2012 roku oraz katastrofę budowlaną w Katowicach z października 2014 roku.

W spotkaniu udział wzięli

nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,

Beata Drozdowska-Wolska – Telewizja Polsat,

Mariusz Piekarski – Radio RMF FM,

ppłk. Maciej Karczyński – rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

st. bryg. Paweł Frątczak – rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP,

st. bryg. Jarosław Wojtasik – Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach,

mł. bryg. Joanna szewczyk – Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

mł. bryg. Paweł Pomorski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

st. kpt. Karol Kierzkowski – oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

oficerowie prasowi komendantów powiatowych/miejskich PSP woj. mazowieckiego

 

Tekst i Foto: st. kpt. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

 

Wróć