Szkolenie pionu logistycznego

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, w dniu 7 listopada 2019 roku zorganizowała szkolenie z zakresu stosowania ww. przepisów.

Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy i pracowników Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. mazowieckiego. Trenerem prowadzącym szkolenie był Pan Zbigniew Leszczyński.

Spotkanie obejmowało omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Niniejsze szkolenie rozpoczyna cykl spotkań KM/KP PSP woj. mazowieckiego, które mają na celu odpowiednie przygotowanie przed wprowadzeniem nowych przepisów.

W spotkaniu udział wzięli m. in.:

  • bryg. mgr inż. Artur Gonera – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • bryg. mgr inż. Piotr Równicki – naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie
  • mł. bryg. mgr Rafał Zimochocki – zastępca naczelnika Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie
  • kpt. mgr inż. Piotr Strzelecki – kierownik Sekcji Zamówień Publicznych Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie
  • Funkcjonariusze i pracownicy cywilni jednostek PSP z terenu woj. mazowieckiego.

 

 

Zdjęcia: kpt. Piotr Strzelecki – KW PSP w Warszawie

Opracowanie: Martyna Matusiak – KW PSP w Warszawie

 

 

Wróć