Szkolenie pocztów sztandarowych

W siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie w dniach 14-15 maja 2014 roku odbyło się szkolenie z zakresu musztry dla składów pocztów sztandarowych komend powiatowych i miejskich PSP oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Szkolenie objęło 39 składów pocztów sztandarowych jednostek organizacyjnych PSP z terenu woj. mazowieckiego (ok. 150 funkcjonariuszy). Zajęcia obejmowały wykład teoretyczny oraz ćwiczenia praktyczne podczas których doskonalono musztrę min. z zakresu defilady pododdziałów pożarniczych, zachowania składów pocztów sztandarowych trakcie strażackich uroczystości oraz przekazania sztandaru jednostce organizacyjnej PSP.

 

Tekst: st. kpt. Karol Kierzkowski

Foto: st. kpt. Karol Kierzkowski, asp. Mariusz Tamowicz, kpt. Szczepan Jędrzejczyk

Wróć