Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak

W dniu 13.07.2020 r., Ośrodek Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie rozpoczął szkolenie podstawowe w zawodzie strażak.

Na realizację szkolenia przewidziano 177 dni szkoleniowych, na które składają się:

 • 2 dni na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia,
 • 78 dni (622 godz. dydaktyczne) na zajęcia dydaktyczne w tym:
  • 36 dni przeznaczonych na realizację zajęć dydaktycznych w bloku podstawowym,
  • 42 dni przeznaczone na realizację zajęć dydaktycznych w bloku zasadniczym,
 • 90 dni na praktyki zawodowe,
 • 1 dzień na szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • 4 dni na zaliczenie bloku podstawowego
 • 2 dni na egzaminy końcowe.

Celem szkolenia w bloku podstawowym jest:

 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach służby pełnionej w jednostce ratowniczo-gaśniczej,
 • przygotowanie do funkcjonowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w tym w Państwowej Straży Pożarnej.

Blok zasadniczy rozwija treści z bloku podstawowego związane m. in.:

 • z psychologicznymi aspektami działań ratowniczych,
 • sprzętem ratowniczo - gaśniczym,
 • zjawiskami fizykochemicznymi towarzyszącymi pożarom,
 • taktyką zwalczania pożarów,
 • taktyką działań ratowniczych,
 • ratownictwem medycznym,
 • ratownictwem chemicznym i ekologicznym,
 • ratownictwem technicznym,
 • ratownictwem wysokościowym
 • ratownictwem na obszarach wodnych, objętych powodzią oraz ratownictwem lodowym
 • działaniami poszukiwawczo – ratowniczymi,
 • wychowaniem fizycznym i sportem pożarniczym.

Zajęcia dydaktyczne w bloku podstawowym i zasadniczym organizowane jest w systemie skoszarowanym. Praktyki zawodowe mają na celu przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażaka w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w tym w Państwowej Straży Pożarnej, poprzez doskonalenie umiejętności nabytych podczas szkolenia w bloku podstawowym. Zakończenie szkolenia planowane jest 18.09.2020 r.

Opracowanie: st. kpt. Dominik Chodowicz – Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie,

 

Wróć