Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

 

W dniu 16 kwietnia br. w ramach Doskonalenia Dowództwa Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego woj. mazowieckiego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej w którym udział wzięli Dowódcy SGRChem-Eko woj. mazowieckiego, funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego tut. KW PSP oraz wybranych Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. mazowieckiego. Szkolenie zorganizowane zostało przez Koordynatora Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego w KSRG na terenie woj. mazowieckiego. Dzięki prowadzącemu szkolenie słuchacze mogli rozszerzyć zakres swojej wiedzy m. in. o informacje związane z:

  • rodzajami promieniowania jonizującego i źródłami promieniowania,
  • materiałami promieniotwórczymi i jądrowymi, odpadami i innymi materiałami o znaczeniu strategicznym,
  • podstawowymi pojęciami ochrony radiologicznej,
  • międzynarodowym transportem materiałów i odpadów promieniotwórczych,
  • postępowaniem w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

Bezsprzecznie silną stroną szkolenia była możliwość poznania zasad działania różnego rodzaju sprzętu dozymetrycznego zakupionego przez KW PSP w Warszawie i możliwości użycia go w praktyce przy wykorzystaniu rzeczywistych źródeł promieniowania jonizującego różnego typu. Szkolenie dało obraz zagrożenia, z którym strażacy na co dzień nie mają do czynienia.

 

Tekst i zdjęcia: Wydział Operacyjny KW PSP w Warszawie

Wróć