Szkolenie w KW PSP

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie w związku z wejściem w życie przepisów przejściowych ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 19 czerwca br. zorganizowała szkolenie z zakresu stosowania ww. przepisów.
Niniejsze szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy i pracowników Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. mazowieckiego.
Ponadto w trakcie spotkania omówiono kwestie związane z zakupem umundurowania specjalnego oraz organizację zakupu dostaw energii elektrycznej do obiektów jednostek PSP z terenu woj. mazowieckiego.

Wróć