Szkolenie z ratownictwa chemicznego w Pionkach

W październiku 2018 roku w Ośrodku Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie zostały zorganizowane warsztaty doskonalące dla członków specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Przedsięwzięcie szkoleniowe zrealizowane zostało zgodnie z "Zasadami organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej" oraz w ramach „Harmonogramu doskonalenia dowództwa specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno – ekologicznego woj. mazowieckiego.

Ćwiczenia odbyły się w trzech turnusach: 

I termin 8-10. października

II termin 15-17.października

III termin 22-24. października

W każdym terminie zajęcia prowadzone były dla członków wszystkich grup specjalistycznych (po 6 strażaków z każdej grupy). Ostatecznie w doskonaleniu udział wzięło 108 strażaków-członków SGRChem-eko oraz 12 dowódców i zastępców dowódców grup.

Harmonogram warsztatów obejmował zarówno wprowadzenie teoretyczne prezentowane przez "zewnętrznych" specjalistów z rafinerii czy CRESCH.

Tematy teoretyczne obejmowały:

  1. Instalacje technologiczne, awarie – rozszczelnienia i zagrożenia,
  2. CBRNE-BIOHAZARD,
  3. Rozładunek awaryjny cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Ćwiczenia praktyczne zostały ściśle powiązane z zagadnieniami teoretycznymi
a nadzorowane przez doświadczonych dowódców i zastępców dowódców grup specjalistycznych ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Wykorzystano stanowiska warsztatowe do następujących tematów doskonalenia:

  1. Działania podczas awarii instalacji technologicznej, tamowanie i ograniczanie wycieków,
  2. Pobór próbek z uwzględnieniem zagrożeń biologicznych,
  3. Działania podczas katastrofy drogowej z udziałem samochodów przewożących materiały niebezpieczne.

Podczas ćwiczeń strażacy zostali dobrani w zespoły 12 osobowe z zadaniem zaplanowania i prowadzenia działań ratowniczych bez nadzoru merytorycznego dowódcy grupy. Pozwoliło to na doskonalenie współdziałania różnych pododdziałów oraz rozwinięcie samodzielności w działaniu. Każde ćwiczenie zostało szczegółowo omówione, aby utrwalić prawidłowe nawyki oraz, w razie konieczności, powtarzano wybrane elementy ćwiczenia.

Nadzór merytoryczny nad doskonaleniem objął wojewódzki koordynator ratownictwa chemiczno- ekologicznego woj. mazowieckiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie

Wróć