Szkolenie z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG.

W dniu 29 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG.  Odbiorcami szkolenia byli ratownicy medyczni z KM/P PSP woj. mazowieckiego. Zajęcia prowadzone były w utrzymaniu reżimu sanitarnego pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem wykładowcy dr. n. o zdr. Piotra Leszczyńskiego, bryg. Grzegorza Książka, Katarzyny Szubińskiej i obejmowały metodykę nauczania  kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem szkolenia było przygotowanie kursantów do samodzielnego nauczania ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym oraz usystematyzowania, utrwalenia wiadomości i umiejętności nabytych przed szkoleniem. Kształcenie umiejętności praktycznych odbywało się w oparciu o bazę sprzętową Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

W trakcie zajęć kursanci skupili się na:

- zachowaniu bezpieczeństwa własnego,  innych strażaków i poszkodowanego;

- kolejności wykonywania medycznych działań ratowniczych

- weryfikowania poprzez informowanie , naprowadzanie, kontrole i korektę umiejętności prowadzenia medycznych działań ratowniczych z wykorzystaniem dwudziestu dwóch procedur ratownictwa medycznego zawartych w zasadach organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym podpisanych przez Komendanta Głównego PSP w lipcu 2013 r.

- właściwej współpracy z ZRM /LPR celem właściwego sposobu przekazania i zreferowania prowadzonych medycznych działań ratowniczych oraz właściwie wypełnionej i przekazanej karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Opracowanie i zdjęcia:

mgr Katarzyna Szubińska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

st. kpt. Radosław Kozicki – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

mł. bryg. Piotr Tuszyński – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

 

Wróć