Szkolenie z zakresu współdziałania z LPR w Płońsku

8 października 2018 r. w Jońcu w powiecie płońskim przeprowadzone zostało szkolenie doskonalące dla strażaków krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym podczas działań ratowniczych.

Szkolenie, którego część teoretyczną przeprowadzono w budynku miejscowego urzędu gminy, a część praktyczną na gminnym lądowisku medycznym, przeprowadził Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Szkolenie ukończyło 59 strażaków PSP i OSP z siedmiu powiatów województwa mazowieckiego (ciechanowskiego, legionowskiego, nowodworskiego, płońskiego, makowskiego, pułtuskiego i warszawskiego zachodniego).

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg. Andrzej Głowacki – KP PSP Płońsk.

Wróć