Szkolenie z zakresu współpracy ze środkami masowego przekazu

28 maja oraz w dniach 10-14 czerwca 2019 roku miało miejsce szkolenie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy z zakresu współpracy jednostek ksrg ze środkami masowego przekazu.

Szkolenie miało miejsce w budynku Wydziału Organizacyjnego KM PSP m. st. Warszawy i obejmowało wszystkich dowódców JRG  PSP KM PSP m. st. Warszawy oraz ich zastępców, oficerów operacyjnych i ich pomocników (którzy pełnią nieetatową funkcję oficera prasowego), a także funkcjonariuszy Wydziału Operacyjnego i Organizacyjnego KM PSP m. st. Warszawy. Ponadto, przeszkolono dowódców zmian służbowych wszystkich 17 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP m. st. Warszawy.

Formą szkolenia był wykład obejmujący zagadnienia teoretyczne połączone z prezentacją wybranych przykładów dotychczasowych akcji ratowniczo-gaśniczych z terenu Warszawy i woj. mazowieckiego. Podczas szkoleni omówiono również przykłady wizerunkowych sytuacji kryzysowych w jednostkach organizacyjnych PSP.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował:  

  • Prawo prasowe,
  • Prawo autorskie i prawa pokrewne,
  • Omówienie dokumentu „Zasady współpracy jednostek KSRG ze środkami masowego przekazu”
  • Prezentacja przykładów współpracy ze środkami masowego przekazu,
  • Prezentacja i omówienie wizerunkowych sytuacji kryzysowych,
  • Omówienie zasad poprawnej wypowiedzi oraz wizerunku podczas nagrań dla stacji telewizyjnych.

 

Czytaj również artykuły opublikowane na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy” obejmujące tematykę współpracy jednostek organizacyjnych PSP ze środkami przekazu.

Warsztat oficera prasowego PSP – Przegląd Pożarniczy nr 5/2019

Strażackie utwory, prawo autorskie i ochrona wizerunku w pracy oficera prasowego PSP – Przegląd Pożarniczy nr 5/2015

Burza medialna – współpraca z mass mediami podczas wybuchu gazu w kamienicy w Warszawie w styczniu 2015 roku – Przegląd Pożarniczy nr 4/2015

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

Zdjęcia: asp. sztab. Mariusz Dragan – Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy.

Zasady współpracy jednostek ksrg ze środkami masowego przekazu
zasady_wspolpracy_jednostek_ksrg_z_mediami.pdf (3.6 MiB)

Wróć