Uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości

13 listopada 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W trakcie uroczystości przedstawiono historię Narodowego Święta Niepodległości oraz przypomniano o dokonaniach strażaków w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica podziękował strażakom oraz pracownikom cywilnym woj. mazowieckiego za służbę oraz pogratulował wzorowej postawy podczas wypełniania obowiązków służbowych.

Kulminacyjnym momentem była ceremonia ślubowania czterech strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy rozpoczęli służbę w listopadzie 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

 

 

Narodowe Święto Niepodległości, przywrócone przez sejm w 1989 roku, to bez wątpienia najważniejsze polskie święto narodowe. To święto radości i dumy narodowej. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niebytu nasz kraj powrócił na mapę Europy. Gdy mówimy o wolności i niepodległości to zdajemy sobie sprawę, że są to wartości bezcenne, za które w naszej historii wielu rodaków oddało swe życie.

Swój udział w odzyskiwaniu niepodległości również mieli strażacy. Wśród nich wielcy patrioci i pionierzy polskiego pożarnictwa tacy jak kpt. Józef Hłasko (naczelnik oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej, pierwszy komendant WSO w niepodległej Polsce), kpt. Józef Tuliszkowski (organizator wielu jednostek OSP, komendant WSO, odznaczony krzyżem walecznych za walkę z okupantem niemieckim w listopadzie 1918 roku) czy druh Bolesław Chomicz (propagator ruchu pożarniczego, współtwórca przeglądu pożarniczego) którzy dbali o zachowanie tożsamości narodu – języka, kultury i wiary podczas codziennej służby, a także konspirując i walcząc zbrojnie z zaborcami.

Doskonale obrazuje to artykuł pt.: „Przed świętem 10-lecia Niepodległości Polski Odrodzonej” opublikowany w 1928 roku w „Przeglądzie Pożarniczym” (zachowujemy pisownię oryginalną:

(…) Dla strażactwa polskiego święto dziesięciolecia Niepodległości Polski Odrodzonej będzie szczególnie może uroczyste, boć ożyją w nas wspomnienia poczynań podjętych zgodnym wysiłkiem w dniu 11-stym listopada przed dziesięciu laty, kiedyto ówczesne kadry placówek naszych zdały świetnie egzamin tężyzny i spoistości organizacyjnej.

My wszyscy pamiętamy przecież dobrze, jaką to wybitną rolę odegrały szeregi nasze zarówno w rozbrajaniu okupantów, jako też w tworzeniu podstaw organizacji życia państwowego. W niezorganizowanem społeczeństwie byliśmy wszak jedyną dość rozgałęzioną po kraju i udyscyplinowaną organizacją, która mogła podjąć i podjęła szereg funkcji życia publicznego, nieodzownych dla utrzymania ładu i spokoju wewnątrz budzącego się z letargu Państwa. Straże ochotnicze pełniły obowiązki milicji obywatelskich, obejmowały pieczę nad więzieniami, zajmowały się aprowizacją ludności i całym niezliczonym szeregiem innych dziedzin, wykazując wszędzie pełnię samozaparcia obywatelskiego i zdając doskonale egzamin przygotowania organizacyjnego. (…)

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski - KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: bryg. Cezary Szarawarski - KW PSP w Warszawie.

 

Wróć