Uroczystości pogrzebowe st. bryg. w st. spocz. Edwarda Gierskiego

14 grudnia 2019 roku w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie odbyły się uroczystości pogrzebowe st. bryg. w st. spocz. Edwarda Gierskiego byłego zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. W uroczystości wzięli udział m. in. nadbryg. Marek Jasiński zastępca komendanta głównego PSP wraz z delegacją Komendy Głównej PSP, nadbryg. Bogdan Łasica mazowiecki komendant wojewódzki PSP wraz z kadrą kierowniczą PSP woj. mazowieckiego, przedstawiciele klubu generałów Państwowej Straży Pożarnej RP.

st. bryg. w st. spocz. Edward Gierski

Starszy brygadier w stanie spoczynku Edward Gierski urodził się 9 października 1940 roku w Bielsku Białej.

W 1958 roku ukończył Technikum Oficerskie Pożarnicze w Poznaniu, a następnie został skierowany do Miejskiej Komendy Straży Pożarnych w Bielsku Białej.

W 1958 roku rozpoczął naukę w Szkole Oficerów Pożarnictwa. Był absolwentem rocznika 1961.

W okresie od września 1961 do lutego 1962 był dowódcą plutonu w Oddziale Szóstym Stołecznej Komendy Straży Pożarnych.

15 lutego 1962 został przeniesiony do Szkoły Oficerów Pożarnictwa, gdzie pełnił służbę na stanowisku dowódcy kompanii – wykładowcy.

Do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Warszawie został przeniesiony
1 marca 1963 roku, gdzie pełnił służbę na następujących stanowiskach:

  • W latach 1963 - 1968 – w służbie operacyjnej na stanowisku oficera ds. dochodzeń i oficera operacyjnego;
  • W latach 1968 - 1972 – jako dowódca oddziału   I  ZSP miasta  stołecznego Warszawy;
  • W latach 1973 - 1977 – jako kierownik służby w Służbie Operacyjnej;
  • W okresie od 01.10.1977 - 31.07.1990 – jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Warszawie;

1 sierpnia 1990 roku został przeniesiony do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko starszego oficera specjalisty.

W okresie od 18 czerwca 1991 do 21 czerwca 1992 był Szefem Służby Operacyjnej w Komendzie Głównej Straży Pożarnych.

22 czerwca 1992 st. bryg. Edward Gierski został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie. Z tego też stanowiska przeszedł na zaopatrzenie emerytalne
30 czerwca 1996 roku.

Podczas swojej służby uczestniczył lub dowodził kilkoma tysiącami akcji ratowniczo – gaśniczych. Warto tu wymienić takie zdarzenia jak: pożar w Centralnym Domu Towarowym w Warszawie, pożar Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, Pożar w Petrochemii Płockiej, Pożar Dworca Gdańskiego w Warszawie, pożar w zakładach „Pollena Aroma”, pożar w Teatrze Narodowym i w Domu Słowa Polskiego, pożary obszarów leśnych w miejscowości Kadzidło i na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, ale także tragiczne w skutkach: wybuch gazu w Rotundzie PKO w Warszawie oraz katastrofa samolotu IŁ-62M „Tadeusz Kościuszko” w Lesie Kabackim.

Pułkownik Gierski uczestniczył także w licznych akcjach ratowniczych związanych z zagrożeniem powodziowym, m.in. w Pułtusku i Płocku.

W prowadzonych działaniach ratowniczo – gaśniczych korzystał ze wsparcia ochotniczych straży pożarnych. Po przejściu w stan spoczynku  aktywnie włączał się w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych i do ostatnich dni pełnił funkcję Komendanta Gminnego w Izabelinie.

Zaangażowany był również w opracowanie założeń ratownictwa chemicznego i wysokościowego w Państwowej Straży Pożarnej.

Był autorem licznych publikacji.

Starszy brygadier Edward Gierski był wielokrotnie wyróżniany za wzorową służbę i zasługi dla pożarnictwa. Pułkownik Edward Gierski został także odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był pułkownikiem Wojska Polskiego.

 

Wróć