VIII Profilaktyczna Gra Miejska w Przasnyszu

3 października 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w swojej siedzibie przygotowała dla uczestniczącej młodzieży w VIII Profilaktycznej Grze Miejskiej zadania do wykonania. Organizatorem Gry była Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu i Komenda Hufca ZHP w Przasnyszu im. Janusza Korczaka.

VIII Profilaktyczna Gra Miejska dla Dzieci i Młodzieży rozpoczęła się na przasnyskim Rynku. Podczas Gry uczestnicy (uczniowie, zuchy, harcerze) podzieleni na dwie grupy wiekowe: I grupa młodsza (klasy V-VI) i II grupa (ponadpodstawowa); wyposażeni w mapę miasta z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz listem zawierający instrukcję i zadania do wykonania, zabiegali o zdobycie jak największej liczby punktów, które zdecydowały o wygranej.

Głównym celem Gry było zaprezentowanie alternatywnych form rozrywki i spędzania czasu wolnego, umożliwienie uczestnikom wykazania się zaradnością, sprawnością fizyczną i intelektualną oraz danie możliwości współzawodnictwa grup rówieśniczych według zasady fair play.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu przygotowali następujące zadania:

  • dla grupy I: rzut rzutką ratunkową do celu, wykonanie węzłów przedstawionych na rysunku, przechodzenie przez zadymiony namiot z przeszkodami (dym teatralny), projekcja krótkich filmów i test wiedzy.
  • Dla grupy II: budowa linii głównej i 2 linii gaśniczych od pompy pływającej wykorzystując węże strażackie, rozdzielacz i 2 prądownice wodne. Po nawodnieniu linii gaśniczych, przewrócenie pachołków i wypełnienie wodą nalewaka. Gdy zadanie zostało wykonane odwodnić należało węże, alarmowo je zwinąć i ułożyć na podeście z armaturą w taki sposób jak przed rozpoczęciem zadania. Ponadto był rzut kołem ratunkowym do celu, założenie ubrania strażackiego z aparatem powietrznym i hełmem (bez maski) – liczył się tutaj czas wykonania zadania - przez 1 wyznaczoną osobę. Dodatkowo była projekcja krótkich filmów i test wiedzy.

W ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” w Komendzie Powiatowej PSP w Przasnyszu wyświetlane były spoty o tematyce bezpieczeństwa pożarowego (nie gaś wodą tłuszczu, bezpieczeństwo w domu itp.).

Uczestnicy Gry zostali zobowiązani do stawienia się do godz. 13:00 w miejscu jej zakończenia, które odbyło się w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu. Podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników można było obejrzeć pokazy przygotowane przez żołnierzy, policjantów oraz ratowników medycznych.

Grę zakończyło wręczenie Pucharu dla szkoły zwycięskiej drużyny.

Swoim patronatem Grę objęły przasnyskie instytucje: Urząd Miasta ,Starostwo Powiatowe, Miejski Dom Kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Nadleśnictwo Przasnysz oraz 2 Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny. W tym roku po raz pierwszy „swój” punkt przygotowała Jednostka Wojskowa w Przasnyszu.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Przasnysz.

Wróć