Warszawa – hołd zasłużonym pożarnikom

10 listopada 2014 roku z delegacje strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP złożyły wiązanki kwiatów w kwaterze strażackiej upamiętniającej ruch oporu „Skała”, strażaków poległych w czasie II wojny światowej oraz na grobach zasłużonych pożarników, spoczywających w warszawskich nekropoliach – Cmentarzu Komunalnym (d. Wojskowy) i Cmentarzu Powązkowskim i Cmentarzu Północnym.

 

W uroczystości udział wzięli:

  • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP
  • nadbryg. Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego PSP
  • nadbryg. Gustaw Mikołajczyk - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP
  • bryg. dr hab. inż. Andrzej Mizerski – Prorektor SGSP
  • st. bryg. Bogdan Łasica – p.o. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy
  • st. bryg. Dariusz Malinowski – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP
  • dh. Zbigniew Kaliszyk – ZG ZOSP RP
  • ks. bryg. Krzysztof Jackowski – Kapelan Strażaków

Podczas ceremonii podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zaciągnęli warty honorowe przy grobach strażaków.

 

Foto: kpt. Artur Laudy – KM PSP m. st. Warszawy

Tekst: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Wróć