Warsztaty dla koordynatorów ratownictwa medycznego PSP

15 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przeprowadzono warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa medycznego dla koordynatorów ratownictwa medycznego w komendach powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego.

Program warsztatów obejmował m. in. zagadnienia związane z zaburzeniami w psychice osób poszkodowanych w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz techniki relaksacji przeprowadzone przez psychologa Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Podczas szkolenia omówione zostały zmiany w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i Zmiany wprowadzone rozporządzeniem MSWiA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Warsztaty ukończyło 34 funkcjonariuszy PSP z terenu woj. mazowieckiego.

 

Opracowanie: Katarzyna Szubińska – koordynator ratownictwa medycznego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie,

Zdjęcia: st. kpt. Anna Kubicka, mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć