Warsztaty doskonalące dla koordynatorów ratownictwa medycznego PSP

Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie w dniach 17 – 19 lutego 2020 r. w Ośrodku Szkolenia w Pionkach realizował, w ramach warsztatów doskonalących dla miejskich/powiatowych koordynatorów ratownictwa medycznego PSP woj. mazowieckiego, program szkolenia z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności praktycznych, które w przyszłości pomogą im w prowadzeniu medycznych działań ratowniczych podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej w KSRG.

Warsztaty prowadzili wykładowcy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, st. bryg. Sławomir Wojta oraz bryg. Mariusz Chomoncik, Koordynator ratownictwa medycznego służby PSP bryg. lek. Leszka Smolarczyka w charakterze rozjemcy i główny specjalista Komendy Głównej PSP mgr inż. Michała Łupińskiego jako prelegent. Z Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie  psycholog mgr Marta Lwowska i wykładowca wspierający mgr Katarzyna Szubińska – Denicka.

 

Opracowanie: Katarzyna Szubińska-Denicka - Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Wróć