Warsztaty ratownicze w Łosicach

27 października w miejscowości Serpelice, gmina Sarnaki, powiat łosicki odbyły się warsztaty pn. „Terenowe poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem odbiorników GPS”.

W warsztatach udział wzięli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Serpelice wchodzącej w skład KSRG, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Łosicach oraz dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności oraz szkolenie w zakresie poszukiwania zaginionych osób. Warsztaty podzielone były na dwa bloki programowe: wykład oraz ćwiczenia terenowe.

Przebieg ćwiczeń przewidywał utworzeniu sztabu działań oraz zabezpieczenie niezbędnych do rozpoczęcia poszukiwań sił i środków. W pierwszej fazie działań określono obszar poszukiwań i wytypowano miejsca do których zaginiona osoba mogła się udać. Następnie planista wyznaczył sektory, które należało szczegółowo przeszukać, a dowodzący działaniami poprowadził odprawę dla zespołów podając informacje dotyczące zaginionej osoby. Po około 40 minutach od rozpoczęcia poszukiwań jeden z zespołów zgłosił odnalezienie osoby poszukiwanej, która leżała nad brzegiem rzeki Bug w stanie wskazującym na wychłodzenie. Ukształtowanie terenu uniemożliwiało dojazd pogotowia ratunkowego. Po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej i zabezpieczeniu termicznym poszukiwanego ewakuowano go na desce ortopedycznej do sztabu akcji i przekazano zespołowi pogotowia ratunkowego.

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Mariusz Lisiecki - KP PSP Łosice.

Wróć