Wideokonferencja kadry kierowniczej PSP woj. mazowieckiego

12 maja 2020 roku miała miejsce wideokonferencja kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie z komendantami powiatowymi oraz miejskimi Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego.

Wideokonferencję poprowadził st. bryg. Dariusz Stumski p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP wspólnie z bryg. Arturem Gonerą zastępcą mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.


Podczas spotkania poruszone zostały bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego, a w szczególności:

  • Wzmocnienie obsad osobowych jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. mazowieckiego przez podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
  • Nadzór nad przeprowadzeniem doskonalenia zawodowego w JRG PSP,
  • Nadzór nad sporządzaniem informacji ze zdarzenia,
  • Prace nad przygotowaniem protokołu elektronicznego dla pionu kontrolno-rozpoznawczego,
  • Kontrole obszarów leśnych pod kątem operacyjnym oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
  • Praca lokalnych sieci komputerowych w jednostkach organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego,
  • Wspólne zakupy energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego,
  • Zapotrzebowanie oraz wydanie środków ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji dla komend powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego,
  • Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,
  • Dotacje dla jednostek OSP w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć