Wideokonferencja z kadrą kierowniczą KG PSP

29 maja 2020 roku miała miejsce wideokonferencja kadry kierowniczej Komendy Głównej PSP pod przewodnictwem nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka komendanta głównego PSP z komendantami wojewódzkimi PSP oraz szkół Państwowej Straży Pożarnej.

W wydarzeniu brała udział kadra kierownicza KW PSP w Warszawie, której przewodził st. bryg. Dariusz Stumski p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz  bryg. Artur Gonera zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.


Podczas spotkania poruszone zostały bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP, a w szczególności:

  • Zakupy sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP do działań związanych z pandemią COVID-19,
  • Planowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianie się koronawirusa,
  • Omówienie sprawy operacyjnych i działań pomocowych w związku z COVID-19,
  • Polska misja pomocowa dla krajów Bałkanów Zachodnich oraz zasady udziału jednostek PSP w misjach zagranicznych.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć