Wideokonferencja z kadrą kierowniczą KG PSP

3 sierpnia 2020 roku miała miejsce wideokonferencja komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka z komendantami wojewódzkimi PSP oraz szkół Państwowej Straży Pożarnej.

W wideokonferencji w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie uczestniczył st. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP oraz st. bryg. Dariusz Stumski zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, a także naczelnicy wydziałów KW PSP w Warszawie.

Podczas spotkania poruszone zostały bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP oraz działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Komendant Główny PSP zwrócił szczególną uwagę na bieżącą analizę zagrożeń związanych z  przyrostem zakażeń na terenie poszczególnych miejscowości i powiatów.

Podczas spotkania przekazana została informacja o wdrożeniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Zastępca komendanta głównego PSP nadbyg. Adam Konieczny poinformował o pracach związanych z wprowadzeniem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz inicjatywach legislacyjnych dotyczących krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i wsparcia działań jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Mazowiecki komendant wojewódzki PSP niezwłocznie zwołał wideokonferencję z komendantami powiatowymi oraz miejskimi PSP woj. mazowieckiego w celu przekazania najistotniejszych informacji oraz odebrał meldunki na temat bieżących działań związanych z pandemią koronawirusa w poszczególnych powiatach.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć