Wideokonferencja z kadrą kierowniczą KG PSP

30 września 2020 roku miała miejsce wideokonferencja zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Adama Koniecznego z komendantami wojewódzkimi PSP oraz szkół Państwowej Straży Pożarnej.

W wideokonferencji w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie uczestniczył st. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP, a także naczelnik wydziału Kadr KW PSP w Warszawie bryg. Marcin Konecki oraz st. bryg. Paweł Pomorski naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Warszawie.

Podczas spotkania poruszone zostały bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP, a w szczególności:

 - współpraca pomiędzu PSP a Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA,

 - testy sprawności fizycznej w PSP,

 - planowane rozpoczęcie szkoleń podstawowych w zawodzie strażak w nowej formule programowej.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć