Wideokonferencja z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji

6 lipca 2020 roku miała miejsce wideokonferencja wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika oraz komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka z komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej.

W wideokonferencji w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie uczestniczył bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP oraz st. bryg. Dariusz Stumski zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP

Podczas spotkania poruszone zostały bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP. Przekazana została informacja o planowanym wdrożeniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Podczas spotkania omówiono również sprawy związane z nowelizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a także omówiono założenia akcji MSWiA „Bitwa o wozy – druga tura”.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć