Wizyta Prezydenta RP w KP PSP Płońsk

W środę 20 maja 2020 roku prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, gdzie spotkał się ze strażakami PSP oraz druhami ochotniczych straży pożarnych.

Uroczystość, rozpoczęła się od złożenia meldunku Prezydentowi RP oraz podniesieniem flagi państwowej i odegraniem hymnu narodowego.

Przywitania obecnych na placu druhów ochotniczych straży pożarnych oraz zaproszonych gości dokonał bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

Prezydent RP przekazał promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego.

Strażacy Ochotnicy to prawdziwi liderzy lokalnych społeczności. Ludzie, na których zawsze można polegać. Z dumą patrzę na Ich służbę i cieszę się, że mogę wspierać, także nowym wyposażeniem. Dziękuję za spotkanie w remizie w Płońsku. „Bogu na Chwałę, ludziom na ratunek” powiedział Andrzej Duda Prezydent RP.

Następnie, Pan Maciej Wąsik sekretarz stanu w MSWiA przekazał kluczyki do pięciu samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Po zakończeniu uroczystego apelu zaproszeni goście zapoznali się z wyposażeniem jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Płońsku.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział, że ponad 500 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości blisko 400 mln zł trafi do jednostek OSP w całej Polsce. Zakupione samochody ratownicze otrzymają jednostki działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i poza nim.

W uroczystości udział wzięli:

  • Andrzej Duda – Prezydent RP,
  • Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
  • Błażej Spychalski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
  • Maciej Wąsik – sekretarz stanu w MSWiA,
  • nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP,
  • bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

 

 

Czytaj także „Nowe samochody dla OSP woj. mazowieckiego”

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Głowacki - KP PSP Płońsk oraz mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Wróć