Wizyta robocza w KP PSP Ciechanów

3 października 2020 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak w asyście mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Nowosielskiego odbył spotkanie robocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Komendant główny PSP spotkał się z pełniącymi w tym dniu służbę funkcjonariuszami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechanowie. W trakcie spotkania nadbryg. Andrzej Bartkowiak przedstawił zmiany jakie zostaną wprowadzone w najbliższym czasie m.in w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, umundurowania oraz legitymacji służbowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania komendant główny PSP zapoznał się z warunkami pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie, zwracając uwagę na bazę lokalową oraz stan pojazdów pożarniczych i sprzętu. Następnie miało miejsce spotkanie ze starostą ciechanowskim Joanną Potocką-Rak oraz wójtami gmin z terenu powiatu ciechanowskiego, na którym omówiono sprawy związane z dofinansowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Na zakończenie spotkania komendant główny PSP podziękował ciechanowskim strażakom za codzienny zaangażowanie i poświęcenie podczas codziennej służby..

W spotkaniu udział wzięli m. in.:

  • nadbryg. Andrzej Bartkowiak - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Jarosław Nowosielski - mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • mł. bryg. Tomasz Gajewski - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie,
  • mł. bryg. Radosław Osiecki – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży w Ciechanowie,
  • Joanna Potocka-Rak – starosta ciechanowski,
  • mł. insp. Zbigniew Andres – komendant powiatowy Policji w Ciechanowie,
  • Pani Renata Wilga – dyrektor Biura Poselskiego pana Macieja Wąsika,
  • ks. st. kpt. Jerzy Sieńkowski - kapelan mazowieckich strażaków,
  • Pan Jacek Sokołowski – specjalista w Wydziale Infrastruktury i Modernizacji Biura Logistyki Komendy Głównej PSP,
  • Przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego z terenu powiatu ciechanowskiego.

 

 

 Opracowanie: Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie.

Wróć