Wizyta Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Sierpcu

W dniu 30 lipca 2020 r., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu odbyły się  dwie uroczystości.

Pierwszą była uroczysta zbiórka z okazji wręczenia medali za zasługi dla pożarnictwa.     

W uroczystości udział wzięli:

-  Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariusz Stumski,

- Komendant Powiatowy PSP w Sierpcu bryg. Marcin Strześniewski,

- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sierpcu st. bryg. Paweł Sekulski,  

- Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  st. bryg. w stanie spoczynku Józęf Chmielewski

- Sekretarz Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Sierpcu dh Kamil Różański.

Na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego wręczono siedem medali.

 

Drugą uroczystością było przekazanie Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o ponownym włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi.

 Uroczystego wręczenia Decyzji na ręce Wójta Gminy Zawidz Dariusza Frątczaka i Naczelnika OSP Słupia druha Sławomira Żuchowskiego dokonał Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariusz Stumski w asyście Komendanta Powiatowego PSP  w Sierpcu bryg. Marcina Strześniewskiego.

 

Wizyta Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariusza Stumskiego była także okazją do przeprowadzenia  spotkania roboczego dotyczącego budowy nowego cyfrowego systemu Selektywnego Alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu sierpeckiego.

Spotkanie miało na celu zbadanie możliwości finansowych budowy pilotażowego, w województwie mazowieckim i drugiego na terenie kraju, cyfrowego systemu Selektywnego Alarmowania.

W spotkaniu wzięli  uczestniczyli:

- Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariusz Stumski,

- bryg. Rafał Turkiewicz – Wydział Informatyki i Łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,

- bryg. Marcin Strześniewski - Komendant Powiatowy PSP w Sierpcu,

- st. bryg. Paweł Sekulski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sierpcu,

- funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu,

- Wójtowie gmin z terenu powiatu sierpeckiego,

- przedstawiciele jednostek OSP włączonych do KSRG,

- przedstawiciele firm, które zajmują się sprzedażą i montażem urządzeń selektywnego alarmowania.

Podczas spotkania przedstawiono prezentacje pokazujące zalety cyfrowego systemu Selektywnego Alarmowania OSP oraz możliwości jego funkcjonalności.

Wójtowie gmin poprosili o zorganizowanie następnego spotkania, na którym przedstawią konkretne możliwości wydatkowania  środków finansowych na poszczególne OSP.

Wszystkie spotkania odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Tekst: KP PSP w Sierpcu

Zdjęcia: KP PSP w Sierpcu.

Wróć